PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM ĐOÀI
HỆ THỐNG QUẢN LÍ GIÁO ÁN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 Kho tài nguyên số các môn học Vũ Thị Mai [HyperLink19]
2 Toán 5 - Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân Vũ Thị Mai [HyperLink19]
3 Bài giảng: Luyện tập chung - Môn Toán 5 Sanhdothi [HyperLink19]
4 Bài giảng: Bảng chia 7 - Môn Toán Sanhdothi [HyperLink19]
5 Kể chuyện: Ông Nguyễn Đăng Khoa Sanhdothi [HyperLink19]
6 Bài Giảng: ÔNG NGUYỄN KHOA ĐĂNG Vũ Thị Mai [HyperLink19]
7 Bài Giảng: Lập làng giữ biển Vũ Thị Mai [HyperLink19]
8 Bài Giảng: (Châu phi tiếp theo) Vũ Thị Mai [HyperLink19]
9 Bài Giảng: Kể chuện đa nghe đã đọc Vũ Thị Mai [HyperLink19]
10 Bài Giảng: Vận tốc Vũ Thị Mai [HyperLink19]
11 Bài Giảng: LIÊN KẾT CÁC CÂU TRONG BÀI BẰNG TỪ NGỮ NỐI (Sgk trang 97,98) Vũ Thị Mai [HyperLink19]
12 Bài Giảng: Cửa sông Vũ Thị Mai [HyperLink19]
13 Bài Giảng: Luyện tập Vũ Thị Mai [HyperLink19]
14 Bài Giảng: CÂY CON MỌC LÊN TỪ MỘT SỐ BỘ PHẬN CỦA CÂY MẸ Vũ Thị Mai [HyperLink19]
15 Chủ điểm tuần 21: Tìm hiểu các trò chơi dân gian, dân tộc Vũ Thị Mai [HyperLink19]
16 Bài giảng: Luyện tập: Rút gọn phân số Vũ Thị Mai [HyperLink19]
17 Bài giảng: Luyện tập: Rút gọn phân số Vũ Thị Mai [HyperLink19]
18 Bài giảng : Luyện tập trang 139 Sanhdothi [HyperLink19]
19 Bài giảng : Luyện tập chung Sanhdothi [HyperLink19]
20 Bài giảng: Sạch sẽ, gọn gàng Sanhdothi [HyperLink19]
12