PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM ĐOÀI
QUẢN LÍ ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 Hướng dẫn chấm thực hành Tin học CK1 Sanhdothi [HyperLink19]
2 Hướng dẫn chấm Tin học CK1 Sanhdothi [HyperLink19]
3 Đề thi Tin học CK1 lớp 5 - 20-21 Sanhdothi [HyperLink19]
4 Đề thi Tin học CK1 lớp 4 - 20-21 Sanhdothi [HyperLink19]
5 Đề thi Tin học CK1 lớp 3 - 20-21 Sanhdothi [HyperLink19]
6 Đề thi Tin học CK1 lớp 5 - 19-20 Sanhdothi [HyperLink19]
7 Đề thi Tin học CK1 lớp 4 - 19-20 Sanhdothi [HyperLink19]
8 Đề thi Tin học CK1 lớp 3 - 19-20 Sanhdothi [HyperLink19]
9 Đề thi Tin học CK1 - 19-20 Sanhdothi [HyperLink19]
10 Toán tuổi hoa Vũ Thị Mai [HyperLink19]
11 Đề thi Viết chữ đẹp đợt I từ lớp 1 đến lớp 5 năm học 2011 - 2012 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
12 Đề KTĐK giữa kỳ I môn Toán lớp 2 năm học 2011 - 2012 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
13 Đề KTĐK giữa kỳ I môn Toán lớp 1 năm học 2011 - 2012 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
14 Đề KTCL học sinh giỏi lớp 5 - tháng 11 năm học 2011 - 2012 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
15 Đề KTCL học sinh giỏi lớp 5 - tháng 10 năm học 2011 - 2012 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
16 Đề KTCL học sinh giỏi lớp 5 - tháng 9 năm học 2011 - 2012 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
17 Đề KSCL đầu năm môn Tiếng Việt lớp 2 năm học 2011 - 2012 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
18 Đề KSCL đầu năm môn Toán lớp 5 năm học 2011 - 2012 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
19 Đề KSCL đầu năm môn Toán lớp 4 năm học 2011 - 2012 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
20 Đề KSCL đầu năm môn Toán lớp 3 năm học 2011 - 2012 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
12