PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM ĐOÀI
Trường Tiểu học Cẩm Đoài nằm trên địa bàn thôn Ha Xá xa Cẩm Đoài