PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM ĐOÀI
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Bùi Thị Hà Phương
   Sinh ngày: 13/05/2008  
   Lớp: 5A
   Chỗ ở: Ha Xá - Cẩm Đoài - Cẩm Giàng - Hải Dương
   Thành tích:    Đạt giải quốc gia An toàn giao thông
   Năm học: 2018 - 2019