PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM ĐOÀI
ĐỀ TRẮC NGHIỆM ONLINE
 
Chú ý: Học sinh tham gia tự nguyện, không bắt buộc phải tham gia!
 
 
Hướng dẫn các em dùng MÁY TÍNH đăng nhập vào Microsoft Teams để tham gia học trực tuyến
Hướng dẫn các em dùng ĐIỆN THOẠI đăng nhập vào Microsoft Teams để tham gia học trực tuyến
 
Trưởng ban biên tập: Hoàng Thị Huyền - Hiệu trưởng
Địa chỉ: Xã Cẩm Đoài - Huyện Cẩm Giàng - Tỉnh Hải Dương - Điện thoại 02203786251
Web: thcamdoai.camgiang.edu.vn - Email:
Đăng nhập